Torveregler

Torveregler

Torveregler for Loppemarkedet på Rådhustorvet

 

Loppemarkedet er åbent hver søndag mellem kl. 09.00 – 14.00 i perioden sidste søndag i april til sidste søndag i september og afholdes på Rådhustorvets parkeringsplads.

 

1. Registrering af ankomst samt tildeling af stadeplads skal ske mellem kl. 06.00– 08.00. Herefter vil stadepladsen blive frigivet til evt. Ventelister og pengene refunderes ikke.

Det anbefales at ulige stade numre kommer mellem kl. 06.00 og 07.00 og lige stande numre ml. Kl. 07.00 og 08.00. Det er tilladt at køre bilen ind til standen og læsse af, hvorefter den straks skal fjernes. Opsætning af effekter på standen skal ske efter bilen er fjernet.

 

2. Parkering af egen bil og trailer SKAL ske på P-pladsen ved kulturhuset som ligger 100 m. fra markeds-pladsen. (Se Kort). Det er IKKE tilladt at parkere på Farum Bytorvs parkeringsplads, da denne er forbeholdt centrets og vores kunder.

 

3. Loppemarkedet omfatter de afmærkede stadepladser. En stadeplads udgør et areal på ca. 8 m2  minus lidt gangareal til naboen og alle effekterne skal være placeret inden for afmærkningen af standen.

 

 

4. Fra loppemarkedets stader må der kun sælges BRUGTE genstande. Der må ikke sælges våben, nye varepartier, fødevare og drikkevare  eller uddeles gratis effekter.

 

5. Loppemarkeds arrangøren kan ikke drages til ansvar for skader, reklamationer, tyveri eller bortkomst af enhver art.

 

6. Der må ikke anvendes pløkker eller andet til fortøjning på stadepladsen . Der må ikke hænges effekter i træer,  hække eller anden beplantning.  Stadelejerne er erstatningspligtige for evt. skader på stadepladserne og tilhørende beplantning.  Dette gælder ligeledes for efterladt affald, emballage og lignende.

 

7. Stadepladserne skal være ryddet og rengjort senest kl. 15.00 og det påhviler den enkelte stadelejer, at rydde og rengøre egen stadeplads for enhver form for affald inkl. cigaretskodder, glasskår og emballage. De opstillede affaldscontainere på Rådhustorvet må IKKE benyttes, og alt affald skal tages med hjem.

 

8. Enhver besøgende på loppemarkedet skal efterkomme torvereglerne og de anvisninger der gives af loppemarkeds arrangøren samt af politiet. Enhver der overtræder torvereglerne, eller er til gene for de andre markedshandlende kan straks bortvises og betalingen for standen vil ikke blive refunderet.

 

 

Jeg vil venligst men bestemt bede jer respektere ovenstående – Venlig hilsen Hanne